۰۸:۲۵ - چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

معرفی حوزه معاونت پژوهش و فناوری

     

 

 حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بویین زهرا بـــه عنوان بــــانــی و مسئول پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی بویین زهرا، با توجه به جایگاه مهم خود سعی در پیشبرد و ارتقـــاء سطــــح کیفی و کمــــی عرصه پژوهش در تمامی زمینه هـا نموده و با اولویت قــراردادن فعالیت هــای پژوهشی در تلاش است تــا در دهه ســوم فعالیت خود، جایگاه شایسته ای در بیــن دانشگاههای معتبر جهان پیدا نماید.   حوزه معاونت پژوهش و فناوری فعالیت های معتددی انجام و در این راه امکانــات و تسهیلات مختلفی را جهت بهره وری بیشتر از نیروی علمی دانشگاه عرضه می نماید تا با ترغیب بیشتر اساتید و دانشجویان گامی موثر در جهت ارتقاء علمی دانشگاه برداشته باشــد.بــرخـــی از اموری کــه در حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بویین زهرا در حال انجام است به شرح ذیل بیان میگردد:

 • همکاری با اعضاء هیات علمی جهت انجام طرح های پژوهشی  مورد نیاز.
 • ایجاد و راه اندازی مراکز تحقیقاتی جهت انجام فعالیت های نحقیقاتی استادان و دانشجویان.
 • حمایت از تیم های تحقیقاتی جهت شرکت در مسابقات علمی.
 • اعزام اعضاء هیات علمی دانشگاه جهت شرکت در کنفرانس های علمی معتبر داخلی و خارجی جهت ارائه مقالات.
 • چاپ کتب تالیفی، ترجمه و گردآوری شده توسط استادان و دانشجویان.
 • انتشار مجلات معتبر.
 • فراهم نمودن فضاهایی چون کتابخانه، آزمایشگاههای تخصصی و کافی نت جهت تسهیل امور آموزشی پژوهشی.
 • خریداری تجهیزات ویژه آموزشی، آزمایشگاهی، پژوهشی جهت گروههای آموزشی
 • برگزاری همایش های بین المللی، ملی و ... جهت تبادل آخرین دستاوردهای علمی.
 • پذیرش دانشجویان ممتاز در باشگاه پژوهشگران جوان بویین زهرا.
 • تشویق مقالات علمی چاپ شده اساتید، دانشجویان و .
 • برگزاری سخنرانی های علمی، کارگاههای آموزشی و ...