اخبار معاونت

ثبت نام اعضای محترم هیات علمی واحد در سامانه ساتع(۹۹/۶/۳۱)

دستگاه تحلیلگر شبکه موجود در مرکز تحقیقات ماکروویو و آنتن واحد ارومیه(۹۹/۶/۲۹)

کالج تابستانی بیوفتونیک دانشگاه تبریز(۹۹/۵/۲)

قابل توجه تمام دانشجویان کارشناسی ارشد که در شرف دفاع از پایان نامه خود هستند (۹۸/۸/۸)

ششمین جشنواره علمی ، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (۹۴/۴/۲۰)

برگزاری جشنواره تولید نرم افزارهای موبایلی ، نرم افزار و بازی های رایانه ای متکی بر ایده های خلاق ارتقای آگاهی های عمومی پیشگیرانه(۹۴/۱۱/۸)

پذیرش دانشجوی  دکتری تخصصی پژوهش محور(۹۳/۵/۷)

پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران(۹۳/۶/۱)

آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی(۹۳/۲/۲۰)

راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد(۹۳/۲/۱ )

حمایت مالی و معنوی از پایان نامه ها با موضوع مرتبط با صنعت (۹۳/۱/۳۰ )

پیوست شاخص های نشریات مرکز مطالعات علم و فناوری دانشگاه لایدن (۹۳/۱/۳۰

اخذ مجوز از دانشگاه مبدأ برای اعضای هیأت علمی (۹۲/۱۲/۱۹))

آیین نامه اعطای پژوهانه اعضای هیأت علمی (۹۲/۱۲/۱۸)

شیوه نامه تشویق مقاله های علمی(۹۲/۱/۲۲)

حمایت مالی بانک توسعه صادرات از پایان نامه ها(۹۲/۱/۱۰)

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد(۹۲/۹/۳۰)

 جدول نحوه ی تخصیص اعتبار پژوهشی (۹۲/۷/۲۱ )
اولویت های پژوهشی شرکت آب منطقه ای قزوین در سال ۱۳۹۲ (۹۲/۷/۴)
برنامه سخنرانی ها مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا در سال ۱۳۹۲ (۹۲/۸/۷)
اولویت های پژوهشی شورای تحقیقات و پژوهش اداره کل نوسازی مدارس قزوین (۹۲/۸/۲۱ )
اواویت های پژوهشی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (۹۲/۸/۲۷)
طرح فراخوان ایده (۹۲/۹/۳)
آیین نامه حمایت از پایان نامه ها و رساله های برتر (۹۲/۹/۳)