اخبار معاونت

قابل توجه تمام دانشجویان کارشناسی ارشد که در شرف دفاع از پایان نامه خود هستند (98/8/8)

ششمین جشنواره علمی ، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (97/04/20)

برگزاری جشنواره تولید نرم افزارهای موبایلی ، نرم افزار و بازی های رایانه ای متکی بر ایده های خلاق ارتقای آگاهی های عمومی پیشگیرانه(94/11/08)

پذیرش دانشجوی  دکتری تخصصی پژوهش محور(93/05/07)

پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران(93/06/01)

آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی(93/02/20)

راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد(93/02/01 )

حمایت مالی و معنوی از پایان نامه ها با موضوع مرتبط با صنعت (93/01/30 )

پیوست شاخص های نشریات مرکز مطالعات علم و فناوری دانشگاه لایدن (93/01/30

اخذ مجوز از دانشگاه مبدأ برای اعضای هیأت علمی (92/12/19))

آیین نامه اعطای پژوهانه اعضای هیأت علمی (92/12/18)

شیوه نامه تشویق مقاله های علمی(92/10/22)

حمایت مالی بانک توسعه صادرات از پایان نامه ها(92/1/10)

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد(30/9/92)

 جدول نحوه ی تخصیص اعتبار پژوهشی (92/7/21 )
اولویت های پژوهشی شرکت آب منطقه ای قزوین در سال 1392 (92/7/4 )
برنامه سخنرانی ها مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا در سال 1392 (92/8/7)
اولویت های پژوهشی شورای تحقیقات و پژوهش اداره کل نوسازی مدارس قزوین (92/8/21 )
اواویت های پژوهشی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (92/8/27)
طرح فراخوان ایده (92/9/3)
آیین نامه حمایت از پایان نامه ها و رساله های برتر (92/9/3)