امور پژوهشی

 

 

پشتیبانی علمی و فرهنگی از دانشجویان مستعد (97/07/02)

افزایش فرصت ارائه مقاله تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی (96/08/24)

انتخاب پژوهشگر برتر سال 1396 (96/07/23)

برگزاری سمینار مدیریت نوین گردشگری با رویکرد توسعه پایدار (96/06/28)

برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان (96/06/28)

درخصوص اجرای بندهای قرارداد مربوط با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی (96/01/15)
شیوه نامه اجرایی آیین نامه مالکیت فکری (معنوی) دانشگاه آزاد اسلامی (95/04/22)

نحوه ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان نامه دانشجویان دکتری پژوهش محور (95/04/03)

معرفی دانشجویان مستعد برتر به بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری(95/03/28)

برگزاری اولین جشنواره ملی علوم و فناوری های سلول بنیادی و پزشکی بازساختی  (95/01/28)

فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری(95/01/28)

شیوه نامه پذیرش و استقرار هسته ها و واحدهای فناور مراکز رشد (95/01/25)

نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیان(945/01/16)

امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه (94/09/28)

متمم بخشنامه شماره 64176 مورخ 2793 دکتری تخصصی پژوهش محور(94/08/28)

برگزاری جشنواره ملی ایده های برتر(94/08/28)

شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس بین المللی نامعتبر خارج از کشور(94/08/14)

برگزاری کنفرانس رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی (94/07/20)

انتخاب پژوهشگر برتر سال 1394 (94/07/16)

تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگان (94/06/23)

برگزاری دومین جشنواره ملی فناوری های نانو دانشگاه آزاد اسلامی(94/04/07)

موافقت نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها(94/04/07)

نحوه ی اختصاص ، اعتبار تشویقی، پژوهانه و پرداخت حق الزحمه مسئولان و هزینه های آماده سازی مجله های علمی (94/04/01)

موضوعات تحقیقاتی کاربردی جهت اطلاع رسانی به پژوهشگران(94/04/01)

متمم بخشنامه برگزاری همایش ها (93/12/24)
آلودگی هوای خوزستان (93/12/08)
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور (93/10/20)

آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامی(93/09/09)

بهره برداری از تسهیلات بانک پاسارگاد برای حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان(93/06/19)

تشکیل کمیته های توسعه فناوری برای نظارت بر کلیه امور فناوری(93/06/17)

شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی (93/08/06)

پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران(93/06/01)

شورای هدایت ، حمایت و نظارت بر شرکت ها و موسسه های دانش بنیان (93/05/05)
ابلاغ توافق نامه بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه آزاد اسلامی(93/04/5 )

آیین نامه و دستورالعمل برگزاری همایش های علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی(93/4/10)

پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاهها(93/03/27)
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (26/02/93)

شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبرخارج از کشور (26/02/93)

آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهش محور ( باآزمون و بدون آزمون) رشته های غیر پزشکی(14/02/92 )

پیش نویس شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه اعضای هیأت علمی (18/12/92)

آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(14/11/92)

مالیات قراردادهای پژوهشی(92/6/19)
فرم امتیاز پژوهشی اساتیدحق التدریس (91/08/09)
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس های معتبر خارج از کشور(91/07/20)