طرح های پژوهشی

فراخوان طرح پژوهشی شرکت آب منطقه ای تهران (۹۸/۰۸/۱۵)

انتخاب پژوهشگر برتر سال 97 (97/08/01)

فراخوان پژوهشی سال 95(95/07/27)

ارایه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه با قابلیت ثبت اختراع یا تجاری شدن (95/6/18)

فراخوان طرح های مشترک ایران و روسیه (95/05/26)

ارائه کلیه طرح های هادی بنیاد مسکن از طریق سایت اینترنتی (94/07/13)

معافیت مالیاتی و بیمه طرح ها تحقیقاتی برون دانشگاهی و آیین نامه طرح های پژوهشی (94/06/11)

آیین نامه ی طرح های پژوهشی (94/05/25)
جایزه یونسکو در حوزه های میکروبیولوژی و علوم زیستی (94/03/10)

در خصوص پروژه های تحقیقاتی سال 93 با عناوین درج شده شرکت آب و فاضلاب استان قزوین(93/04/11)

پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایران (93/03/27)

طرح های کلان پژوهشی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت نفت (92/12/26)

دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی(92/11/14 )

تعهد ارایه مقالات برای طرح های پژوهشی  (92/8/25 )
مالیات قراردادهای پژوهشی(92/6/19)
منشور و موازین اخلاق پژوهش (91/04/31)