تفاهم نامه ها

 

ابلاغ تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم (95/04/21)

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه و میراث فرهنگی و گردشگری(95/03/25)

اجرای تفاهم نامه همکاری مطالعاتی و فناوری و عملیاتی بین دانشگاه و وزارت صنعت، معدن و تجارت(94/07/01)

تفاهم نامه همکاری آموزشی پژوهشی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(94/06/23)

تفاهم نامه همکاری آموزشی پژوهشی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (94/06/11)

تفاهم نامه همکاری مطالعاتی ، فناوری و عملیاتی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت (94/05/19)

ارسال تفاهم نامه فی مابین دانشگاه و سازمان نظام مهندسی (94/02/03)

تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری (94/1/15)

تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری (93/11/29)

تفاهم نامه همکاری با معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (93/11/29)

تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی و آموزشی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران(93/09/03)

موافقت نامه همکاری علمی و پژوهشی و فناوری وزارت نفت(93/08/3)

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران (93/08/3)

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و شرکت صنایع آموزشی (93/05/05)