دوره های آموزشی

 

ردیف  

عنوان دوره

برگزار کننده 

               زمان برگزاری                

فراخوان

۳ کارگاه تخصصی آشنایی با کار ویژه های دانش پژوهی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۹۸/۱۰/۲۳ دانلود
۲ دوره آموزش مجازی آشنایی با علوم دفاع مقدس اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قزوین ۹۸/۱۰/۱۵ دانلود

۱

دوره آموزشی یادگیری ماشین

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۹۸/۱۰/۰۲

دانلود